4. maj, 2016

Med Aran som inspiration / With the aran as inspiration

För en tid sedan blev jag lycklig ägare till Gladys Thompsons bok: Patterns for Guerneys, Jerseys & Arans. En mycket inspirerande bok som presenterar tradtionella mönster av fiskartröjor från de Brittiska öarna.  Mönstren presenteras i mönsteravsnitt så man får alltså kombinera ihop mönstren på egen hand. En utmaning i sig men så rolig. Huvuddeelen av beskrivningarna är text men några få finns i diagram.

Boken och beskrivningarna är skrivna på engelska med det typiskt engelska sättet att skriva ut varv för varv. Har man stickerfarenhet och kännedom om den engelska termoligin för stickning går det bra.

Med hjälp av boken och garnet från Drops vill jag konstruera en sjal i alpackagarn. Jag ar kommit en bit och bestämt mig för mönstret till sjalen uddkant. Jag tänker plocka upp maskor till sjalens huvuddel och har stickat några provlappar på mönster jag plockat ur boken. Jätteroligt.

Garnet är Drops Alpacka färg 2919.

Boken kan man beställa här: http://store.doverpublications.com/0486227030.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -

Some time ago I became the happy owner of Gladys Thompsons book: Patterns for Guerneys, Jerseys & Aran. A very inspiring book that presents traditonal patterns of fichermans sweaters from the British Isles. The patterns presented in  pattern sections so you can combine your patterns on your own. A challenge in itself, but so funny. Most of the descriptions are texted, but a few of them are also in charts.

The book and the descriptions are written in English with the typical English way of writing out lap for lap. If you have good knitting experience and knowledge of the English termologi for knitting, that's fine.

With the help of the book and the yarn from Drops, I now want to design a scarf in alpaca yarn. I have just decided how the border edge should look like. Very very funny Cool

The yarn is Drops Alpaca color number 2919

The book can be ordered here: http://store.doverpublications.com/0486227030.html